Schenking brandweerwagen aan korps in Kosovo.

laat ik met de deur in huis vallen... Ik heb je nodig....wil je mij helpen met een bijdrage aan ons project? 

Het project: uit-de-brandweer: Wij gaan een geschonken brandweerwagen overbrengen maar Kosovo. 

Soms word je geraakt door een verhaal. Wij werden dat door het bezoek aan het brandweerkorps van Gjakova, Kosovo. 5 jaar na dit bezoek kunnen we eindelijk iets doen. Wij brengen eind augustus ter schenking een compleet ingerichte brandweerwagen aan het brandweerkorps in Gjakova, Kosovo.

Deze brandweerwagen is geschonken door VDL in Limburg, zeer begaan bij dit initiatief. De kosten van transport (brandstof, tol, verzekering, papieren) worden geschat op ca € 2000 en moet zelf worden opgehoest door de vrijwilligers die deze wagen overbrengen. Deze kosten hopen we middels fondsenwerving op te halen. Het zou toch fantastisch zijn als we de auto ook nog kunnen inrichten met bruikbare materialen voor het brandweerkorps van Gjakova? Mochten we dus over het streefbedrag komen, dan zijn we in staat om ook de wagen verder te vullen met bruikbare materialen voor het korps aldaar.

Mag ik alsjeblieft een beroep op je doen, je zou ons enorm helpen. Wij brengen de wagen over naar Kosovo, hopelijk goed gevuld met spullen. Vrijwillig zonder een cent aan de strijkstok. Of beter nog: wij dragen zelf ook bij. Maar zonder jou hulp lukt het niet. Draag je bij? Elke bijdrage helpt ons weer een stapje verder. En... betalen kan veilig via onderstaande link. 

O ja.... schenk je 100 euro of meer, dan zorgen we ervoor dat jouw naam of de naam van jouw bedrijf tijdens de rit op de wagen komt te staan.

En ... uiteraard houden we iedereen middels een blog op de hoogte van de ontwikkelingen . Kortom... word je ook onderdeel van deze ervaring? Ik heb er zin in.

Dank je wel alvast , namens iedereen van de crew (Wim Beeren, Paul Curfs, Marco Breedveld, Theo Frerichs en Paul van Haaren)

wil je het hele verhaal lezen? Lees dan onderstaand verhaal van Wim Beeren, een van de initiatiefnemers van het project Uit-de-brandweerwagen. 

Gjakova Fire Brigade (Brigada E Zjarrefikskave) In 2012 bracht ik een bezoek aan de kazerne van de brandweer van Gjakova. De voorzijde van de kazerne, tevens het hoofdgebouw, had een zeer modern uitstraling. Echter schijn bedriegt, want dichterbij komend zag ik, dat het bouwwerk kon doorgaan als een goed decorstuk. Er was achterstallig onderhoud en een groot aantal ruiten vertoonden barsten . Nadat ik de eveneens modern ogende toegang tot het kazerne-complex was gepasseerd wist ik het helemaal. De vlag dekt niet altijd de lading. Achter het modern kantoorgebouw, dat de kamer van de commandant, de instructielokalen, de administratie en de alarmcentrale huisvest, werd ik met een niet zo fraaie accomedatie geconfronteerd. Ik zag gebouwen, waarvan ik zeker weet, dat deze in onze regio als brandweerkazerne afgekeurd werden.

 Het enthousiastme waarmee ik werd ontvangen, was niet overeenkomstig de troosteloze gebouwen. Men was trots op het feit, dat een EULEX-medewerker zich de moeite nam om hun kazerne te bezoeken. Vrijwel alle brandweermannen stopten onmiddelijk met hun dagelijkse werkzaamheden en kwamen mij enthousiast en uiterst hartelijk begroeten. Hartverwarmende schouderkloppen en zelfs knuffels vielen mij ten deel. Vol trots toonden ze mij hun wagenpark en bij het zien hiervan moest ik toch wel even slikken. In gedachte maakte ik een vergelijking met onze Zuid-Limburgse brandweer en kwam tot de vaststelling hoe goed deze is uitgerust en rijkelijk voorzien van materiaal.

 Ik werd geconfronteerd met een achttal brandweerauto’ s van de Brigada E Zjarrefikskave. Het oudste voertuig was ongeveer vijftig jaar oud, nog en steeds operationeel.

Deze brandweerauto stamt, zoals de meeste voertuigen, nog uit het Joegoslavische tijdperk. Deze zeer oude brandweer auto’ s hadden mijn bijzondere aandacht. De dienstdoende brandweermannen wisten mij ervan te overtuigen, dat deze nog volledig inzetbaar en operationeel waren. Ik denk dat het brandweermuseum in Hellevoetsluis zou watertanden om deze items in hun bezit te krijgen.

De twee modernste voertuigen zijn ongeveer dertig jaar oud en geschonken door de brandweer van London (GB) direct na beeindiging van de oorlog in 1999. Dit zijn twee afgedankte voertuigen van het bekende brandweermerk DENNIS.

Er waren twee oude voertuigen, die als taak hadden de tankautospuit , het waterkanon en de watertankwagen gelijktijdig te vervullen. Tevens waren er twee voertuigen die te vergelijken waren met de in Nederland in gebruik zijnde HV voertuigen. In de ruimtes waar de noodzakelijke materialen opgeborgen dienden te worden, kon ik deze niet ontdekken. Deze waren namelijk leeg………………. De enige ladderwagen, die het brandweerkorps in gebruik had was defect. Bij eventuele branden in flatgebouwen (en Gjakova heeft redelijkwat hoogbouw) dan moest voor een andere oplossing gezocht worden. Gedacht werd hierbij aan lange houten ladders. Watertransportsystemen, brandkranen en dompelpompen had men niet in het bezit. Als de watertankvoertuigen leeg waren, dan moest de brand uit zijn………………….

Dan waren er ook nog twee voertuigen, die in gebruik waren als MMT-voertuigen. De brandweer wordt ook ingezet bij het vervoer van gewonden. Een snelle blik in een van de geschonken oude ambulances (Duitse Rode Kruis) overtuigde mij onmiddellijk, dat ik ervoor moest zorgen niet betrokken te geraken bij een ernstig verkeersongeval. De uitrusting van de ambulance was absoluut niet vergelijkbaar met een van onze RAV-voertuigen. Het personeel daarentegen deed zijn werk professioneel en vol passie. Ik denk, dat onze dieren-ambulances beter zijn uitgerust……………………

Vervolgens werd ik rondgeleid in het kazerne-deel waar de manschappenverblijven waren ondergebracht. Men liet mij een gezamenlijke slaapzaal zien, waar de brandweerlieden hun nachtrust genoten. Er was een kantine met kookgelegenheid en een doucheruimte. Deze brandweerlieden konden van geluk spreken dat ze over een kantine konden beschikken. Ik heb in Kosovo ook al situaties gezien waar het brandweerpersoneel in de open lucht tussen hun voertuigen op tuinstoeltjes zaten. Daar was hun kantine het plaatselijke stadspark. Hierna lieten de brandweerlieden mij vol trots hun uitrukpakken zien. Ik constareerde, dat bij een aantal pakken geen helm aanwezig was. Het bleek, dat iedere parate ploeg gebruik maakte van dezelfde uitrustingstukken. Perslucht-apparatuur heb ik er helemaal niet gezien.Er waren nauwelijks uitrustingsstukken op de man verstrekt………………

Wat mij het diepst raakte was de passie en de liefde voor het brandweervak. Deze mannen waren brandweermannen in hart en nieren. De brandweer van Gjakova komt in actie bij de meest uiteenlopende hulpverleninge, zoals branden, verkeersongevallen, duikongevallen, zoekacties, lawine-incidenten, overstromingen, bergongevallen. Deze brandweermanen staan dag en nacht klaar om de bewoners van Gjakova te dienen en wilden daarvoor alle risico’ s nemen. Dat dit in het verleden veelvuldig gebeurd was bleek uit de vele dankbetuigingen aan de muur van de kamer van de commandant.

De brandweer van Gjakova ofwel Brigada E Zjarrefiksave is opgericht in 1918. Het is het oudste brandweerkorps van Kosovo. Het brandweerkorps zou een van de professioneelste en best uitgeruste brandweerkorpsen van het land zijn. Het korps bestaat uit 74 personeelsleden waaronder drie vrouwen. De vrouwen rukken niet mee uit naar branden en doen alleen dienst als telefonist/centralist of als verpleegkundige op de ambulance. Ook doen de vrouwelijke brandweerlieden alle administratieve en huishoudelijke werkzaamheden in de kazerne. Alles wordt in eigen beheer gedaan. De brandweerlieden kunnen beschikken over acht brandweer-auto’ s (zoals eerder vermeld). De ladderauto is momenteel niet inzetbaar. Het korps bestaat volledig uit beroepskrachten en men werkt in een dienstverband van 24 uur. Het maandsalaris is 145 Euro en er is geen ongevallenverzekering of pensioenregeling. De brandweermensen zijn in dienst van de gemeente, maar zijn ook verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de omliggende dorpen. Bij grote calamiteiten kan men terugvallen op vrijwilligers, die echter nauwelijks beschikken over brandweerkleding. Deze vrijwilligers krijgen geen Euro vergoeding. Het brandweerkorps heeft gemiddeld 15 uitrukken per dag. Jaarlijks zijn er zo'n 870 interventies. De brandweercommandant, rukt regelmatig mee uit als chauffeur van een der voertuigen, want er is niet altijd een chauffeur beschikbaar. Verder zijn er een aantal ondercommandanten, die in ploegverband meewerken. De brandweeropleiding wordt geheel in eigen beheer gedaan. Ieder korps leidt zijn eigen brandweerlieden op.

De brandweercommandant liet mij weten, dat er tussen 1992 en 1999 geen brandweerkorps in Gjakova actief was geweest. In dezede periode waren veel gewapende conflicten in Kosovo. De strijd om afscheiding was toen in volle gang. Aangezien in het brandweerkorps geen Servische brandweerlieden werkzaam waren, werd het korps op non-actief gesteld. De locale brandbestrijding werd toen overgenomen door het Servische leger, voor zover beschikbaar Toen in 1999 het conflict in Kosovo escaleerde en het Servische leger Kosovo moest verlaten, heft men veel brandweermateriaal meegenomen of vernield. Tijdend de Kosovaarse oorlog zijn een aantal plaatselijke brandweerlieden om het leven gekomen. Deze worden geeerd in een fotowand. Na de oorlog moest het hele brandweerkorps weer opnieuw opgebouwd worden. De Britse Rotaryclub heeft ervoor gezorgd dat men twee oude Dennis brandweerauto’ s en een hoeveelheid oude uitrustingsstukken kreeg. Via een Britse leger-eenheid, die in Gjakova ws gelegerd tijdens de UNMIK-periode, (UNMIK = U.N.-Mission In Kosovo) waren deze contacten ontstaan. Het kantorencomplex is gebouwd door de EU en het meubilair is (tweede hands) geschonken door Zwitserland. Het mobilofoon-portofoonsysteem is geschonken door Israel.

Er is een eigen brandweeralarmcentrale en er zijn twee alarmnummers. Het system is voorzien in een alarmnummer voor de mobiele beller en een voor de vaste lijn beller. Vrij omslachtig voor onze Nederlandse begrippen Er is geen andere mogelijkheid, aangezien er meerdere telecombedrijven actief zijn in Kosovo. Het bedrijf, dat het mobilele net beheert, is niet dezelfde firma, die eigenaar is van het vaste telefoonnet .

Toen ik de brandweerkazerne diep onder de indruk verliet, was ik vast voornemens om iets voor dit korps te gaan betekenen.

5 jaar later is het zover: we brengen een complete brandweerwagen naar Gjakova!

Lees meer Lees minder
van totaal € 2.000 (100%)
Bekijk alle

facebookpagina is gemaakt: volg de reis. En deel en like voor een maximaal bereik

04-08-2017 | 13:39  we staan op facebook. Dan kan je de voortgang van ons project volgen en de reis op de voet volgen. Wil je hem delen en liken? dan is het bereik nog groter   dank alvast namens de hele crew  
Lees meer
Bekijk alle

Marcel van Hooijdonk

13-10-2017 | 10:00 De opbrengst van de winkel gaat naar het goede doel http://www.bredavandaag.nl/tags/marcel-van-hooijdonk